Japan, 14.02.-01.03.2010zurück zur Weltkarte


14.2.:
Osaka by night

15.2.:
Kyobashi

16.2.:
Tokyo

17.2.:
Tokyo


19.2.:
Tokyo

20.2.:
Fahrt nach Nikko

20.2.:
Nikko

20.2.:
Onsen


21.2.:
Tokyo

23.2.:
Kagoshima

24.2.:
Kirishima

25.2.:
Ibusuki


27.2.:
Nigawa

28.2.:
Shopping

28.2.:
Osakajokoen

1.3.:
Rückflug